Kontakt/styret

Postadresse: Sandefjord Roklubb Postboks 386 3201 SANDEFJORD Kontonummer: 2490 20 55858

Formann: Christian Røsjorde 33520520, christian.rosjorde@gmail.com

Rosjef: Bjørn Aakerholt, 901 14 117, bjorn@steen-lund.no

Kasserer: Arild Pettersen, Harald Wettergreen

Nestleder: Christopher Gallaher, 91809890, cga@tonsberg.kommune.no

Sekretær sposorkontakt: Terje Christensen, 926 99 820, terje.christensen@bobygg.no

Hussjef/utleie: Sverre Caspersen, Hystadveien 247, mob 47294481, Erik Caspersen, mob 41265015

Styremedlem: Trond Erik Moe (fra padlegruppa)

Vara: Iren Hønsvall, iren_hg@yahoo.no

Vara: Åge Arnesen

Aktives representant: Markus Christensen, 918 25 235

Materialforvaltere: Arild Tohn og Asbjørn Lavoll.

Revisor: Erling Odden

Valgkomite: Richard Horntvedt og Asbjørn Lavoll

Nytt fra styret, arkiverte nyheter

For generelle henvendelser: post@sandefjordroing.no